| Wie zijn wij |

Tandarts Endodontoloog Leen Rosiers

Tandarts Endodontoloog Leen Rosiers

Afgestudeerd aan UGent als tandarts in 2002.
Specialisatie Master in de endodontie afgestudeerd 2005 UGent (Pof Dr Roeland De Moor)
Lerares HIVSET afdeling tandartsassistent.

Onthaal: Inge van de Kerkhof

Onthaal: Inge van de Kerkhof

Bij ons wordt u steeds vriendelijk onthaald door onze assistente Inge van de Kerkhof. Inge kan angstige patiënten zeer goed opvangen en ondersteunen doorheen de behandeling. Inge ondersteunt Leen aan de stoel en is het luisterend oor aan de telefoon. Alle logistieke taken en mailondersteuning vallen onder haar bevoegdheden.

| Algemene info |

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is; de wortel zit daaronder in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal: het wortelkanaal. Dit kanaal is gevuld met de pulpa die bestaat uit bindweefsel, zenuwvezels en kleine bloedvaten.

Door tandbederf, een lekkende vulling of door een val kan de pulpa ontstoken raken. Dit is vaak pijnlijk, maar soms geeft ontsteking geen klachten. De pulpa zit uiteindelijk afsterven en door infectie ontstaat een ontsteking van het kaakbot rondom de wortel. Op een röntgenfoto is zo’n ontsteking vaak goed te zien.

Omdat een ontstoken pulpa niet alleen voor pijn kan zorgen maar ook een gevaar voor de tand of kies betekent, zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Alle kanalen worden goed schoongemaakt en opgevuld. Tijdens de behandeling maakt de tandarts röntgenfoto’s, zodat hij het verloop van de behandeling kan controleren.

Om goed te kunnen blijven functioneren moet de behandelde tand of kies (opnieuw) worden gevuld. Soms is het nodig om een kroon te maken omdat voor een vulling te weinig houvast overblijft.

| Hoe werken wij |

Graag ontvangen wij een verwijsmail van uw tandarts.
De nr van de behandelende tand, met goede RX foto geven ons de mogelijkheid om een afspraak in te plannen.
Indien we niet over voldoende info beschikken laten wij graag patiënt op adviesafspraak komen om alles goed te bekijken en samen te bespreken wat de beste behandeling is.

| Vragen |

Waarom wordt u doorverwezen?

Een endodontische behandeling of “ontzenuwing” is een zeer delicate en complexe behandeling.
Maar in sommige gevallen (persisterende klachten en ontstekingen) is het aangewezen om door te verwijzen naar een tandarts-specialist, deze kan met behulp van speciale instrumenten en microscopie de oorzaak beter aanpakken, denken we hierbij maar aan herbehandelen van de tand, afwijkende anatomie, specifieke bacteriën, extra wortelkanalen, grote ontstekingen, verwijderen van instrumenten…

Hoe lang duurt de behandeling?

Een wortelkanaalbehandeling is een nauwkeurige behandeling die onder de microscoop wordt uitgevoerd. We streven er naar om de behandeling in één keer af te ronden. Gemiddeld duurt een behandeling daarom anderhalf uur per tand of kies, hoewel kortere en langere behandelingen ook voorkomen.

Na de behandeling, wat dan?

Na de behandeling wordt u terug naar uw eigen tandarts verwezen voor het definitieve coronale herstel dwz. het herstel van uw kroon met een vulling of een (in het labo vervaardigde) kroon.
Op expliciete vraag van de verwijzer kunnen openingscaviteiten definitief gevuld worden door ons.
Wij staan graag in continu overleg met onze doorverwijzers.
Wij verbinden ons er ook steeds toe om een verslag van de behandeling te sturen naar uw tandarts (mail of brief)

Doet een endodontische behandeling pijn?

De wortelkanaalbehandeling is in de meeste gevallen nagenoeg pijnloos uit te voeren. Bij een acute ontsteking met hevige pijn kan het soms moeilijker zijn om de tandzenuw te verdoven (locale verdoving).

We geven voldoende aandacht aan de pijnklachten van de patiënt. Indien de patiënt nog pijn ervaart gaat verdere verdoving gegeven worden vooraleer we verder werken.

Wat moet ik doen bij napijn?

Enige dagen napijn na een wortelkanaalbehandeling is normaal, de pijn wordt met name gevoeld bij kauwen/dichtbijten, tikken of andere krachten op de tand/kies. In sommige gevallen was de ontsteking dermate groot dat het herstel langer zal duren en kunnen enige weken klachten aanwezig blijven. De napijn is echter perfect te onderdrukken door de voorgeschreven medicatie in te nemen.

Wordt een endodontische behandeling terugbetaald door het ziekenfonds?

Tandarts-endodontologen zijn niet geconventioneerd. Dit houdt in dat er geen volledige terugbetaling kan gebeuren door het ziekenfonds. Onze assistente informeert de patiënt telefonisch over bedrag van behandeling en mogelijke manieren van betalen (bankcontact, overschrijving, cash) bij het maken van de afspraak.

| Contact |

DRAAIBOOM 75 - 2360 Oud -Turnhout

Geen parkeerproblemen, voldoende mogelijkheid om te parkeren voor de praktijk (niet betalend)

0486/90.36.04

Onze praktijk is 5 dagen per week
telefonisch bereikbaar
van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.

info@endopraktijkturnhout.be
www.endopraktijkturnhout.be